YLEISSUUNNITELMA

 

Suunnittelija on asiakkaan työkalu: Toiveiden kuuntelija ja niiden harras toteuttaja. Pihasuunnittelija aloittaa työnsä tapaamalla asiakkaansa – mieluiten suunnittelun alla olevassa kohteessa. Asiakkaan toimittama asemakaavapiirros toimii alkuvaiheessa hyvänä pohjana. Keskustelujen ja mittauskäyntien aikana suunnittelija muodostaa käsityksensä alkavasta  työstä.

 

Ensimmäinen piirros on luonnostyyppinen joka käydään asiakkaan kanssa tarkoin läpi ja tehdään tarvittavat muutokset. Tämän pohjalta toteutetaan varsinainen suunnitelma.

ENNAKOINTI KANNATTAA: Tilatessasi pihasuunnitelman syksyllä, pääset toteuttamaan sitä keväällä. Muutoin tavoitellut aikatulut saattavat pettää/yllättää..

 

* Yleensä Mk 1: 100 (1 cm piirustuksessa = 1 m tontilla)

* Pihan toimivuus : paikoitus, jäteastiat, tomutustelineet,
   kulkuväylät, leikkialueet, kasvimaat jne.

* Istutus-, nurmialueet

* Kiveykset / muut pintamateriaalit

* Muurit, portaat

* Pihavalaisimet suuntaa antavasti

* Kasviluettelo (määrät, istutustiheydet)

* Muut materiaalit (määrät)

 

KallioTaivas © 2014